Overlijden

Bij een overlijden komt er veel op de nabestaanden af. Terwijl iedereen nog volop bezig is met het verdriet, moeten er snel veel beslissingen genomen worden voor de uitvaart die al enkele dagen later is. En ook daarna moeten nabestaanden veel zaken regelen.

Uitvaart: aandacht voor de kosten van straks
Hoeveel een uitvaart kost, is uiteraard afhankelijk van de invulling die u aan de uitvaart wilt geven. Maar alleen de basiszaken (uitvaartdienst, kist, crematie of begrafenis, grafkosten) zijn al betrekkelijk duur. Veel mensen hebben daarom een uitvaartverzekering waarmee de volledige uitvaart of een deel ervan bekostigd kan worden. Er zijn uitvaartverzekeringen die bij een overlijden een bepaald bedrag uitkeren en naturaverzekeringen waarbij de verzekeraar de zaken regelt. Weet u niet precies of en hoe u zelf verzekerd bent en of het verzekerde bedrag wel hoog genoeg is, neem dan contact met ons op.

Afwikkelen financiële zaken
De uitvaartverzekeraar kan u informeren over de belangrijkste zaken rond de uitvaart. Omdat u daarnaast ook veel aan uw hoofd heeft na het verlies van een dierbare, ondersteunen wij u graag bij het afwikkelen van financiële zaken die te maken hebben met:

  • huis
  • inboedel
  • financiële verplichtingen
  • verzekeringen

Wij kennen uw situatie en denken graag met u mee. Dat is een hele zorg minder.

Fiscaal aantrekkelijk nalaten
De nabestaanden erven de bezittingen van de overledene. De nalatenschap heeft ook een fiscale kant in de vorm van erfbelasting. Uw nabestaanden kunnen hierdoor te maken krijgen met een flinke belastingaanslag. Wilt u dat zoveel mogelijk voorkomen, dan kan het verstandig zijn om bij leven al te starten met schenken. Voor uw kinderen en kleinkinderen gelden aantrekkelijke belastingvrijstellingen.

Help uw nabestaanden
Het is voor uw nabestaanden heel prettig als u zelf al veel heeft vastgelegd voor zaken rond uw overlijden. Neem een keer de tijd om uw wensen en voorkeuren met elkaar door te spreken en bekijk dan ook de financiële kant van de zaak. Wij geven u vervolgens graag een advies over een goede uitvaartverzekering of over aanvullende voorzieningen als dat nodig of gewenst is. Ook over de financiële en fiscale kant van schenken en nalaten geven wij u een deskundig en onafhankelijk advies.