Verzekeringen

De grootste risico’s goed afdekken

Sommige risico’s zijn te groot om zelf te dragen. Een flinke aansprakelijkheidsclaim of een uitslaande brand kan de continuïteit van uw bedrijf ernstig in gevaar brengen. Om uw bedrijf hiertegen te beschermen, is het afsluiten van een verzekering dan haast onontkoombaar. Rooker en Jagerman Verzekeringen inventariseert voor u hoe u deze risico’s het beste kunt afdekken.

De impact van kleinere risico’s
Naast de grote risico’s, heeft ieder bedrijf ook te maken met kleineren risico’s. Deze gaan we samen met u analyseren. Hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet en wat zijn dan de (financiële) consequenties? Als de financiële schade beperkt is, kunt u deze dan zelf opvangen? Op basis van deze gegevens kunt u besluiten welke van deze risico’s u wilt verzekeren.

Selecteren van verzekeringen
Weet u wat u wilt gaan verzekeren, dan selecteren wij voor u de beste verzekeringen op basis van:

  • de juiste balans tussen premies en risico's
  • de best passende polisvoorwaarden
  • zeer gunstige premies
  • uitstekende begeleiding in geval van schade