Nieuws

Huizenmarkt doet het beter dan verwacht

De Nederlandse economie en huizenmarkt doen het beter dan eerder verwacht. De tweede coronagolf zorgt weliswaar voor een nieuwe dip, maar deze is beduidend minder diep dan tijdens de eerste golf. Dat schrijven economen en sectorspecialisten van de Rabobank.

“Ook in vergelijking met de rest van de eurozone doet onze economie het relatief goed. Wel zijn er grote verschillen tussen sectoren, voor wat betreft de impact van de coronacrisis en mate en tempo van het herstel daarvan. Onze economie zal in 2020 met 4,2% krimpen om in 2021 en in 2022 met 2,4% te groeien. Ook de huizenprijzen blijven deze jaren stijgen, zij het iets minder hard dan in 2020”, aldus de economen.

Huizenprijzen
Sinds de coronacrisis ziet Ester Barendregt, hoofd RaboResearch Nederland, een tegenovergestelde ontwikkeling op de Nederlandse huizenmarkt dan bij aanvang van de pandemie was verwacht. “Dit jaar zijn de huizenprijzen namelijk zelfs harder gestegen dan vorig jaar. Gemiddeld zijn bestaande koophuizen waarschijnlijk zo’n 7,8% duurder dan in 2019. Dat lijkt niet alleen te liggen aan de overheidssteun waardoor de werkloosheid minder hard is opgelopen dan verwacht. Ook de emotie van de biedstrijd die tegenwoordig vaak om huizen woedt, kan meespelen. Net als de toegenomen rol van woningbeleggers. Hoe bestendig deze laatste twee vraag- en prijsopdrijvende factoren in de toekomst blijven, is onzeker.”

Minder hard stijgen
Door de coronacrisis lijken woningkopers tot nu toe vaker op zoek naar grotere huizen, maar officiële verkoopcijfers laten nog geen versnelling van de trek naar het buitengebied zien, benadrukt Barendregt. “Doordat de economische vooruitzichten zijn verbeterd, woningbeleggers nog altijd zeer actief zijn en de leennormen worden versoepeld, verwachten wij verder geen daling van de huizenprijzen meer. Wel verwachten we dat deze de komende jaren minder hard stijgen dan in 2020: voor 2021 gaan we uit van een stijging van 5,5%, voor 2022 van 2,5%. Onder invloed van de achterblijvende nieuwbouw en het beperkte aanbod verwachten we een daling van het aantal verkopen van zo’n 235.000 in 2020 tot circa 220.000 in 2021 en 210.000 verkopen in 2022.”

Bron: InFinance

Verzekeringsrisico’s bij illegaal vuurwerk

Wie illegaal vuurwerk op zak heeft of afsteekt, riskeert een forse (cel)straf. Wat niet iedereen weet, is dat verzekeraars de schade die ontstaat door een ontploffing met illegaal vuurwerk niet altijd (helemaal) vergoeden. Vaak is dit soort roekeloos gedrag uitgesloten in de voorwaarden van de verzekering.

Dat schrijft Adfiz op zijn website. “Vanwege het vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling, is de verwachting dat veel liefhebbers hun inkopen in andere circuits zullen doen en daarbij ook illegaal vuurwerk zullen aanschaffen. Veel mensen weten niet dat de gevolgen van schade door illegaal vuurwerk enorm kunnen zijn: niet alleen riskeer je een celstraf, de verzekeraar kan beslissen om de schade niet te vergoeden. Je draait er dan zelf voor op.”

Schade aan woning
“Stel je voor dat een van je tienerkinderen met dergelijk vuurwerk experimenteert en schade toebrengt aan je woning. De inboedelverzekeraar kan weigeren de schade te vergoeden die het gevolg is van bewust roekeloos gedrag. Als het gaat om schade aan het huis van bijvoorbeeld de buren, dan komt de aansprakelijkheidsverzekering in beeld en die kent een zogenaamde ‘opzetclausule’. Dat betekent dat je zelf voor de schade opdraait”, aldus de brancheorganisatie.

Slachtoffer
Adfiz: “Ben je zelf het slachtoffer van de illegale acties van een ander, dan zal jouw verzekeraar proberen de schade te verhalen op de veroorzaker. Houd er rekening mee dat als je alleen een WA-verzekering hebt, je niet verzekerd bent voor schade die een ander toebrengt aan je auto, dus ook niet voor schade door illegaal vuurwerk. Wanneer je weet wie de dader is, kun je wel zelf proberen de schade op deze persoon te verhalen.”

Arbeidsongeschiktheid
“Vorig jaar was er een rechtszaak waarbij het ging om iemand die arbeidsongeschikt raakte nadat er illegaal vuurwerk in zijn hand was ontploft tijdens een feestje op het werk. Een collega had het vuurwerk rond laten gaan en de man had het daarop aangestoken en het te laat losgelaten. De man verloor daarbij al zijn vingers. Zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeraar weigerde in eerste instantie een uitkering te verstrekken wegens roekeloos gedrag, maar de rechter besliste uiteindelijk dat de verzekeraar dat toch moest doen. De rechter vond het namelijk belangrijk dat de man het vuurwerk niet zelf had aangeschaft en dat hij ook niet wist hoe explosief het was.”

Bron: InFinance

Meer achterstallige betalingen door coronacrisis

Tijdens de coronacrisis is het aantal facturen met een achterstallige betaling gestegen. Die verslechterde betalingsmoraal heeft grote gevolgen voor de liquiditeitspositie van bedrijven. Die kunnen daardoor zelf in de problemen komen. Een kredietverzekering kan uitkomst bieden.

Kredietverzekeraar Atradius heeft de betalingsmoraal van 2.603 bedrijven in 13 West-Europese landen onderzocht. Daaruit blijkt dat 56% van de facturen sinds het begin van de coronacrisis achterstallig is. In dezelfde periode een jaar geleden was dat ‘slechts’ 32%. Maar liefst 49% van de respondenten in Nederland gaf aan dat het aantal dagen dat een vordering gemiddeld uitstaat met meer dan 10% is gestegen.

In nood door wanbetalingen
Veel bedrijven treffen maatregelen om hun kasstromen te managen. Bijna de helft van de bedrijven is bereid klanten langere betalingstermijnen te verlenen dan vóór de pandemie. Daarnaast meldt een aanzienlijk deel dat ze hun klanten ondersteunen met korte termijn financiering. Maar uitgestelde betalingen hebben ingrijpende gevolgen voor bedrijven. Zo stelden in Nederland bijna 4 op de 10 ondernemingen betalingen aan hun eigen leveranciers uit. Zo’n 30% zegt zich bovendien gedwongen te voelen om medewerkers te ontslaan. En 3 op de 10 bedrijven vroegen aanvullende financiering aan.

Risico zelf dragen of verzekeren?
Om betalingsproblemen het hoofd te bieden, kunt u gebruikmaken van verschillende creditmanagement-tools. Zelfverzekering wordt door 68% van de Nederlandse respondenten gebruikt om betalingsrisico’s te managen, het hoogste percentage in Europa. Daarnaast gebruikt 60% verkoop op kasbasis om er zeker van te zijn dat ze betaald worden. Kredietverzekering wordt door 49% van de respondenten gebruikt. Maar op de vraag welke tool zij de komende maanden het meest verwachten te gebruiken, gaf 58% aan dat dat de kredietverzekering is. Is ook uw interesse in een kredietverzekering gewekt?

Meer zekerheid met kredietverzekering
Een kredietverzekering biedt verschillende voordelen. U krijgt toegang tot omvangrijke databases van de verzekeraar met (financiële) informatie over uw klanten. Zo kunt u de kredietwaardigheid van uw klanten inschatten en maatregelen treffen als een van hen in nood verkeert. Mochten desondanks betalingen uitblijven, dan start de verzekeraar een incassoprocedure. Wordt er helemaal niet betaald, dan kunt u de schade claimen bij de verzekeraar.

Faillissement voorkomen
Als de coronacrisis iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat creditmanagement uitermate belangrijk is om financiële problemen en een eventueel faillissement door wanbetaling te voorkomen. Wilt u weten wat de kredietverzekering voor u kan betekenen, ook als de economie straks weer aantrekt? Neem dan contact op met ons kantoor.

Verzekerd vanuit huis werken

Door het coronavirus heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de bevolking van Nederland aangeraden zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Dit advies is gegeven om te verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Veel mensen werken nu dus vanuit huis, misschien u ook wel, waardoor de risico op schade in huis is toegenomen. Wij vertellen u welke schade u kunt claimen bij uw werkgever en welke schade voor uw eigen rekening is.

Vergoeding van schade aan uw apparatuur

Bedrijfsapparatuur

Indien u schade heeft gemaakt aan de apparatuur van uw werk, liggen de verantwoordelijkheid en kosten bij de werkgever. Roekeloze omgang van de apparatuur wordt niet vergoed, uw draait dan zelf op voor de eventuele kosten.

Eigen apparatuur

Op het moment dat u thuis gaat werken met uw eigen apparatuur, is het verstandig om hierover afspraken te maken met uw werkgever met betrekking tot het verzekeren.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • U kiest ervoor uw eigen laptop te gebruiken, maar uw werkgever biedt u een laptop aan. De verantwoordelijkheid van uw eigen laptop ligt dan bij u.
  • Uw werkgever geeft u een maandelijkse vergoeding voor schade, onderhoud en slijtage van uw eigen laptop die u voor uw werkzaamheden gebruikt.

Bij een aantal verzekeraars kunt u uw telefoon en laptop verzekeren. Wij vertellen u hierover meer in een van onze andere blogs:https://www.verzekering.nl/n/2020/03/17/het-verzekeren-van-val-en-stootschade-aan-smartphones,-tablets-en-laptops/

Inboedelverzekering

De voorwaarden bij inboedelverzekeringen zijn de laatste jaren veranderd. Verzekeraars stellen strengere eisen aan dekking bij elektronica. De meeste verzekeraar dekken uw elektronische apparaten enkel wanneer u een allrisk inboedelverzekering heeft afgesloten. Check de voorwaarden van uw inboedelverzekering dus goed, zodat u niet voor onverwachte kosten staat.

Voordelen van thuiswerken

Thuis werken brengt niet alleen nadelen met zich mee, zoals de slijtage van uw eigen apparatuur, maar ook voordelen.

Een aantal voordelen van thuiswerken:

  • Thuiswerken bespaart tijd. U hoeft niet meer naar uw werk te reizen, waardoor u tijd bespaard.
  • Thuiswerken biedt een betere balans van werk en privé. U heeft de mogelijkheid meer te kiezen wanneer u werkt.
  • Indien u kinderen heeft biedt thuiswerken u de kans meer met uw kinderen te zijn. U heeft eventueel geen kinderopvang meer nodig, wat u ook geld bespaard.
  • Thuiswerken bespaart reiskosten. U hoeft niet meer naar uw werk te reizen, waardoor u geld bespaard.

 

Bron: verzekering.nl

Lees meer: Verzekerd vanuit huis werken